DelClose

Danica Pension

Defensiv Ansvarligt Valg

Dokumenter
Faktaark
Klagevejledning

9.021,49

Indre værdi pr. 18.07.2024

-0,01%

Afkast 1 dag

+0,60%

Afkast 1 måned

+1,15%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Danica Pension Defensiv Bæredygtigt Valg indeholder udelukkende investeringer med særligt fokus på bæredygtighed. Fonden indeholder de mere kursstabile investeringer i Danica Balance Bæredygtigt Valg.

Investeringspolitik

Fonden investerer i bæredygtige obligationer - herunder grønne obligationer, sociale obligationer samt obligationer med bæredygtighedsmål.

Herudover investerer fonden i bæredygtigt fokuserede kreditobligationer og bæredygtigt fokuserede aktier.

Afkast

Defensiv Ansvarligt Valg
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
DP Balance Ansvarligt Valg Høj Fast RisikoprofilDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Høj Risiko 15 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Høj Risiko 20 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Høj Risiko 30 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Høj Risiko 5 år efter pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Høj Risiko 5 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Lav Fast RisikoprofilDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Lav Risiko 15 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Lav Risiko 20 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Lav Risiko 30 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Lav Risiko 5 år efter pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Lav Risiko 5 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Middel Fast RisikoprofilDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Middel Risiko 15 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Middel Risiko 20 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Middel Risiko 30 år til pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Middel Risiko 5 år efter pensionDanica Pension
DP Balance Ansvarligt Valg Middel Risiko 5 år til pensionDanica Pension
Korte Obligationer Ansvarligt ValgDanica Pension
Mix Ansvarligt ValgDanica Pension
Offensiv Ansvarligt ValgDanica Pension
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
3 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte. plus evt. performance fee.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 104,00
I løbet af 3 årDKK 89,35
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Danica Pension arbejder tæt sammen med en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere. En vigtig del af vores arbejde er derfor at udvælge kompetente porteføljerådgivere, der er eksperter inden for netop deres investeringsområde.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Defensiv Ansvarligt Valg

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danica Pension
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danica Pension
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode
  Produkttype
  Startdato 30.09.2020
  Markedsføringstilladelse Danmark
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Global
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Indre værdi DKK pr. 18.07.2024 9.021,49
 • Risikonøgletal pr. 30.06.2024

  Risikonøgletal pr. 30.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 4,00 -3,68
  Sharpe Ratio -0,91
  Volatilitet 6,13
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.