DelClose

Danica Pension

Lange Obligationer

Dokumenter
Faktaark
Klagevejledning

15.448,31

Indre værdi pr. 07.12.2023

+0,68%

Afkast 1 dag

+4,93%

Afkast 1 måned

+3,29%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Denne investeringsfond indgår i investeringen af din pensionsopsparing i Danica Balance, når din garanti er aktiv, og der er mindst 1 år til, at du skal have din pension udbetalt.

Investeringspolitik

Der bliver investeret i danske stats- og realkreditobligationer og tilsvarende udenlandske obligationer. Der er tale om lange obligationer, hvor porteføljen har en modificeret varighed på ca. 8 år.

Sammen med DP Korte Obligationer og DP Ultralange Obligationer sørger denne investeringsfond for, at Danica Pension har mulighed for at tilpasse rentefølsomheden af dine investeringer korrekt, hvilket er en forudsætning for, at vi kan tilbyde dig en garanti på din opsparing.

Afkast

Lange Obligationer
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Balance Høj Fast RisikoprofilDanica Pension
Balance Høj Risiko 15 år til pensionDanica Pension
Balance Høj Risiko 20 år til pensionDanica Pension
Balance Høj Risiko 30 år til pensionDanica Pension
Balance Høj Risiko 5 år efter pensionDanica Pension
Balance Høj Risiko 5 år til pensionDanica Pension
Balance Lav Fast RisikoprofilDanica Pension
Balance Lav Risiko 15 år til pensionDanica Pension
Balance Lav Risiko 20 år til pensionDanica Pension
Balance Lav Risiko 30 år til pensionDanica Pension
Balance Lav Risiko 5 år efter pensionDanica Pension
Balance Lav Risiko 5 år til pensionDanica Pension
Balance Middel Fast RisikoprofilDanica Pension
Balance Middel Risiko 15 år til pensionDanica Pension
Balance Middel Risiko 20 år til pensionDanica Pension
Balance Middel Risiko 30 år til pensionDanica Pension
Balance Middel Risiko 5 år efter pensionDanica Pension
Balance Middel Risiko 5 år til pensionDanica Pension
DefensivDanica Pension
Korte ObligationerDanica Pension
MixDanica Pension
OffensivDanica Pension
Ultralange ObligationerDanica Pension
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte. plus evt. performance fee.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 98,25
I løbet af 3 årDKK 75,92
I løbet af 5 årDKK 82,21
I løbet af 7 årDKK 86,95
I løbet af 10 årDKK 102,54
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Lange Obligationer

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danica Pension
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danica Pension
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 10000
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Enkeltprismetoden
  Produkttype
  Startdato 13.04.2005
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Danmark
  Benchmark Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 7-10 Yr Bond Index
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Indre værdi DKK pr. 07.12.2023 15.448,31
 • Risikonøgletal pr. 30.11.2023

  Risikonøgletal pr. 30.11.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % -1,75 -8,77 -3,84 -1,98 0,25
  Sharpe Ratio -1,03 -0,50 -0,28 0,04
  Volatilitet 9,93 8,57 7,44 6,87
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.